Home  |  Service Meldingen  |  Hosting  |  Ask Panix  |  Contact Info
Het Mailto script

/cgi-bin/mailto.cgi

Dit script wordt aangestuurd met een aantal hidden fields (INPUT TYPE=hidden).

te weten :

<INPUT TYPE="hidden" NAME="mailto" VALUE="jouw@emailadres.nl">
De email wordt gestuurd naar dit email-adres.

<INPUT TYPE="hidden" NAME="Email" VALUE="vanwie@fromadres.nl">
Het bericht zal afkomstig zijn van dit email-adres.

<INPUT TYPE="hidden" NAME="goedhtml"
VALUE="http://www.haarlem.nl.eu.org/public/goed.html ">
Nadat het email is verstuurd en er zijn geen fouten opgetreden wordt deze URL
getoond in de browser.

<INPUT TYPE="hidden" NAME="fouthtml"
VALUE="http://www.haarlem.nl.eu.org/public/fout.html">
Als er fouten optreden, bijv een verplicht veld dat neit is ongevuld, dan wordt
deze URL getoond in de browser.

<INPUT TYPE="hidden" NAME="subject" VALUE="Antwoorden invulformulier via
WebServer">
Het Onderwerp van het bericht.

<INPUT TYPE="hidden" NAME="controleveld" VALUE="email,naam,telefoon">

Comma gescheiden de veldnamen welke verplicht ingevuld moeten worden. In
bovenstaand voorbeeld zijn de velden met NAME="email" , naam  en telefoon
verplicht om in te vullen anders wordt de URL bij NAME="fouthtml" getoond.

Hopelijk is dit duidelijk genoeg... ZO niet .. dan hoor ik het wel neem ik aan
;)