Home  |  Service Meldingen  |  Hosting  |  Ask Panix  |  Contact Info
Het gastenboek

/cgi-bin/gastenboek

Dit programma en deze directory kun je niet via FTP zien.
Het programma kent een drietal opties
    shdat : laat de data zien die in de database staat
    shfrm : laat het invulformulier zien
    insdat: vooer de data vanuit het invulformulier in in de database

Om het invulformulier te zien is de URL dus /cgi-bin/gastenboek?shfrm

Nu zitten er allemaal defaults in het programma ... maar er zijn opties tot
customizing.

Het volgende stukje staat in het programma :

$gbfile = "$gbroot/data.dat";
$gbhead = "$gbroot/head.html";
$gbfoot = "$gbroot/foot.html";
$gbform = "$gbroot/form.html";
$gbtpl = "$gbroot/data.tpl";

Oftewel ... er zijn 5 files waar je iets mee kunt doen dmv FTP in de
/incoming/lib/gastenboek/ directory

data.dat : het bestand waar alle berichten inzitten
head.html : het bestand wat bovenaan geplakt wordt bij het tonen van de
      berichten (/cgi-bin/gastenboek?shdat)
foot.html : idem als head.html maar dan onderaan.
form.html : het invulformulier.
data.tpl : het template hoe elk bericht getoond wordt door de ?shdat functie

form.html en data.tpl zijn de lastige. form.html op zich niet zo, maar meer
de samenwerking met data.tpl.

elke invulveld in het form heeft een naam namelijk ... A B C D E F
date time zijn de andere 2.

De betekenins aan de hoofdletters geef je zelf. Hieronder de data.tpl van
het oude hockeynet gastenboek als voorbeeld :

<hr>
<a class="al" href="mailto:%B%">%A%</a>
<br>
%date% %time%
<br><br>
%C%


En nu een stukje van form.html :

<form action="/cgi-bin/gastenboek">
<input type=hidden name=aktie value=insdat>
<table border="0" width="80%">
<tr>
<td><a class="ad">Naam</a> </td>
<td><input type="text" size="50" name="A"> </td>
</tr>

<tr>
<td><a class="ad">E-mail</a></td>
<td><input type="text" size="50" name="B"> </td>
</tr>


Zie je hoe die A en B zo hun betekenins krijgen. En dat in data.tpl er
%-tekens omheen staan.

Nou .. zo kun je dus je eigen gastenboek maken... dmv die files en het
/cgi-bin/gastenboek ding.